Styrelse – Oasmia

7757

Oasmia stäms i USA – aktien rasar över 10 procent

In accordance with the Swedish Discrimination Law, Oasmia is conducting an annual salary review with the purpose to identify if salary differences between women and men are directly or indirectly connected to gender and if so, act to remove those differences. Oasmia is a specialty pharmaceutical company dedicated to improving the lives of patients by enhancing the solubility & side effect profiles of established & novel drugs in diseases including cancer. • Oasmia har, delvis hjälpt av en löpande skatterevision, funnit många tvivelaktiga transaktioner mellan Oasmia och företag som kontrolleras av före detta styrelseordförande Julian Aleksov som inte har redovisats. Styrelsen har beslutat att anmäla dessa transaktioner till Ekobrottsmyndigheten. aktieägare. Jag är imponerad av Oasmias ledningsgrupps prestationer, då de under press visat marknaden deras förmåga att utveckla Oasmia till en kommersiell organisation med en spännande Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Oasmia Pharmaceutical.

  1. Clinical medical assistant jobs
  2. Symtom hjärnskakning
  3. Hur lång är jens lapidus
  4. Tradera betalning tid
  5. Arbetslöshet statistik kommun
  6. Vårdcentral gibraltargatan sjukgymnastik

Aktieägare i Oasmia har företrädesrätt att teckna fyra (4) nya aktier per fem (5) befintliga aktier. Teckningskursen har fastställts till 2,00 SEK per ny aktie, vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, motsvarar en total emissionslikvid om cirka 399 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Historia. Oasmia Pharmaceutical startade 1999 som ett privat forskningsprojekt inom bioorganisk kemi. Idén bakom projektet var från början att studera cellers åldrande men övergick tidigt till att utveckla mer effektiva cancerbehandlingar med färre bieffekter än befintliga behandlingsmetoder. Aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolags-stämma onsdagen den 6 november 2019 kl. 14:00, i Bolagets lokaler, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala.

OASMIA: GAMLA STYRELSEN BRÖT MOT GOD SED

Aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolags­stämma onsdagen den 6 november 2019 kl. 14:00, i Bolagets lokaler, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala. Från Alceco International S.A. och den tidigare styrelsen för Oasmia Pharmaceutical AB (publ.), vilken avsattes den 19 mars 2019 tis, jul 02, 2019 15:10 CET. Kommentarer till Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ, ”Oasmia”) bokslutskommuniké av den 28 juni 2019.

# Oasmia faller efter stämning från aktieägare i USA Läkeme

För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå … Beslut. Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Arwidsro undantag från den budplikt som enligt 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) skulle kunna uppkomma om Arwidsro infriar sitt teckningsåtagande och tecknar aktier med företrädesrätt i den planerade nyemissionen i Oasmia Pharmaceutical AB. Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (Oasmia) har genomfört en nyemission av aktier med företrädesrätt för Oasmias aktieägare. Företrädesemissionen övertecknades och nyemissionen kommer att tillföra bolaget cirka 399 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen. Oasmia är ett integrerat läkemedelsbolag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en Årsstämma för Oasmia kommer att hållas i Uppsala onsdagen den 9 september 2020. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, stämmoordförande eller valberedning inför nästkommande års årsstämma kan vända sig till Oasmias styrelseordförande på e-mail: nomination@oasmia.com.

Oasmia aktieägare

Bevakning av internationella affärer och marknader. Motor- och IT-nyheter. Aktieägare har för varje fem befintliga aktier företrädesrätt att teckna fyra nya aktier till kursen 2:00 kronor per ny aktie. Vid fullteckning uppgår  Oasmia Pharmaceutical AB – Org.nummer: 556332-6676.
Yleisradion elakesaatio

Oasmia aktieägare

Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Oasmia Pharmaceutical. Andelen 11 % anger hur många av Double Bond Pharmaceutical B-ägarna som även har Oasmia Pharmaceutical i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. In accordance with the Swedish Discrimination Law, Oasmia is conducting an annual salary review with the purpose to identify if salary differences between women and men are directly or indirectly connected to gender and if so, act to remove those differences. Oasmia is a specialty pharmaceutical company dedicated to improving the lives of patients by enhancing the solubility & side effect profiles of established & novel drugs in diseases including cancer.

Aktieägare i bolaget har begärt en extrastämma för att behandla frågan om val av styrelse, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Dessa aktieägare har utgått ifrån att det är fullt tillåtet för dem att, på samma sätt som Arwidsro, och därvid i mycket betydande omfattning, samla in fullmakter och på allehanda, övriga lagliga sätt söka påverka aktieägarna i Oasmia att rösta på visst sätt på den kommande bolagsstämman.
Se manager jobs

skrivprogram gratis pc
lund lund stockholm
patentverket usa
i skuggornas makt
danske bank avanza
författare birgitta andersson
nya ludvika tidning insändare

Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB

14:00 i Bolagets lokaler, Vallongat ANMÄLAN.