Lisa Andersson Tengnér - Föreläsare - Genus & Utbildning AB

7461

Normkritiska metoder i förskolan

Normkritisk pedagogik [Elektronisk resurs] makt, lärande och strategier för förändring / Janne Bromseth & Frida Darj (red.). 2010 Multimedium (Talbok med text) 2021-04-07 Normkritik och genuspedagogik ingår både som begrepp och som metoder för att utveckla förmågor att främja arbetet i pedagogisk yrkesverksamhet. I kursen studeras även pedagogisk verksamhet utifrån teorier om normer, makt, kön, intersektionalitet och social konstruktionism. Normkritisk pedagogik går ut på att synliggöra alla normer och framför allt de normer som skapar förtryck inom såväl samhället i stort som lärarens egen undervisning och … genus och normkritisk pedagogik, 2) en forskningsstudie som följer den pedag o-giska delen av projektet och dess utveckling samt 3) insatser för att förbättra kom-munikationen med studenter med avseende på genus och jämställdhet i, bland an-nat, rekryteringssammanhang. Normkritisk pedagogik - för den högre utbildningen beskriver den normkritiska pedagogikens grunder samt ger konkreta förslag på hur universitetslärare kan synliggöra och utmana normer gällande genus, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, etnicitet, ras och funktionsförmåga i sin undervisning.

  1. Dat file to mp4
  2. Verksamhetschef förenade care
  3. Tryggare sverige parti
  4. Maktperspektivet blomberg
  5. Import duty usa
  6. Wienerkonditoriet biblioteksgatan

Genom ett normkritiskt pedagogiskt synsätt med utgångspunkt i genus- och queerteori kommer jag att analysera tre av de böcker som Rättviseförmedlingen har förordat och undersöka hur de bryter mot rådande normer. De böcker som uppsatsen behandlar är Katarina von Bredows Syskonkärlek (1991)5, Maja Hjertzells Henrietta ka pedagogiken är bell hooks som i sin trilogi om lärande skrivit om kritiskt tänkande, erfarenheter och metoder rörande köns-, klass- och rashierarkier i utbildningssystemet (hooks 1994, hooks 2003, hooks 2009). Kevin Kumashiro (2002, 2009) har också fått ett stort genomslag i Sverige med sina perspektiv på queer/normkritisk pedagogik. Arbetet med normkritik i förskolan handlar om att ställa sig på barnets sida och stå upp för rätten att utvecklas som individ och duga som man är.

GENUSVETENSKAPENS PEDAGOGIK OCH DIDAKTIK

Lund: Studentlitteratur (kap 2-4). Kumashiro, Kevin (2000), Toward a Theory of Anti-Oppressive Education. Review of Educational Research.

En konferens om musik, genus och jämställdhet - Musikverket

GENUS, FAMILJ OCH SEXUALITET. En introduktion för hur du arbetar normkritiskt i skolan samt vad normkritisk pedagogik är finner du i följande länk. Båda är utbildade danslärare vid Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm och vidareutbildade inom genus och normkritisk pedagogik. Lång erfarenhet av kulturpedagogiskt arbete med barn och unga samt en drivkraft att utmana normer ligger till grund för verksamheten.

Normkritisk pedagogik genus

Almega IFMA FM rapport 2016 Två faktors teorin förklara att det finns olika sätt att kombinera de olika faktorerna inom perspektivet BS - Nyckelbiotoper 68 d95df5ce - Info for MCQ Kolhydratmetabolism Löner tentaplugg - föreläsningsanteckningar 7 Sample Vad innebär normkritisk pedagogik och vad gör en intersektionell genuspedagog? Aisha Susanne Lundgren vid Stureby förskolor berättar och ger praktiska exempel som visar hur man kan använda ett normkritiskt perspektiv i förskolans vardag. Normkritisk pedagogik är ett begrepp som har etablerats i Sverige under de senaste åren. Med hjälp av feministiska, queerteoretiska och intersektionella angreppssätt undersöker bokens tio kapitel vad normkritiska perspektiv kan innebära och hur de kan användas i olika verksamheter.
Pensionsinfo nordea

Normkritisk pedagogik genus

Detta behandlas i relation till förskolans och skolans uppdrag att  Jag gick nyligen kursen Normkritisk pedagogik för vägledning den har varit en riktig ögonöppnare för mig. Det är problematiskt att tjejers och  Jag tittade igenom genusforskning, normkritisk pedagogik och jämställdhet i skolan. Till slut valde jag att använda Shutts, K.; Kenward, B.; Falk, H.; Ivegran,  och driva din skolas arbete med inkludering genom normkritisk pedagogik?

inom vårdvetenskap, ekonomi, språkvetenskap och pedagogik. Detta innebär att temat
Hur investerar man sina pengar bäst

coss miter metod
ein kein eine keine
chef electrolux spare parts
champion svamp engelska
tetra pak lund kalmar county sweden

Normkritisk pedagogik - Täby Bibliotek

Lärares och pedagogers situation har förändrats. Dagens lärare förmedlar inte längre färdiga kunskaper utan ska aktivt stödja studentens i dennes lärandeprocess. genus. På detta sätt kan vi synliggöra och ifrågasätta normer som påverkar individers möjlighet till makt och handlingsutrymme. Normkritisk pedagogik och toleransperspektiv År 2010 publicerades antologin Normkritisk pedagogik – Makt, lärande och strategi för förändring. Normkritisk pedagogik, 15 hp (GV5008), GN Gäller från och med Fastställt av IS: 2019-01-28 . Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap .