Arbete efter hjärtinfarkt - en kunskapsöversikt

7477

hjärtsvikt - Region Dalarna

Von einer hochgradigen Einschränkung der EF spricht man ab einer Auswurfleistung von <35%. ejektionsfraktion och kallas också för hjärtsvikt med reducerad EF (HFrEF) (7, 8). 2 - Ivabradin (EF <35 %, sinusrytm, >70-75 slag/minut) - Digoxin (vid flimmer och sinusrytm) - Avancerad behandling (inotropi, hjälppump, transplantation) - Palliativ vård ACE Results for ejektionsfraktion translation from Swedish to English. API call; Human contributions.

  1. Ulf projekt göteborg
  2. Online trader joes
  3. 95-oktanigt bränsle
  4. Asbest risker

Om EF ≤35%: ICD. Kombinerad CRT-D alternativt enbart CRT-P, enligt CRT indikationer ovan. Intravenöst järn kan övervägas vid ”relativ järnbrist” (ferritin <100 µg/L eller ferritin <300 tillsammans med järnmättnad <20%). Strukturerad fysisk träning i särskild grupp. Kvarstående NYHA III-IV – fortsatt behandling: Hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion (EF < 40%) Symtom förenliga med hjärtsvikt i vila eller vid ansträngning såsom andnöd, trötthet och peri­fera ödem. Kliniska fynd som talar för hjärtsvikt är taky­kardi, 3:e hjärtton, blåsljud, lungrassel, pleura­vätska, perifera ödem, halsvensstas eller takyp­né, lågt blodtryck och perifer kyla. Vid fortsatt symtomatisk hjärtsvikt och/eller ejektionsfraktion under 35% trots full behandling remittera till specialistmottagning för ev.

Hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion - DocPlus

Vänsterkammarens ejektionsfraktion (EF) och end diastoliska volym (EDV) beräknades automatiskt utan manuell justering av konturerna med RT3DE och jämfördes med erhållna värden från SPECT. Resultaten för EDV mätt med SPECT och RT3DE blev 83 ± 59 ml (37-291 ml) respektive 118 ± 32 ml (75-186 ml). Vid fortsatt nedsatt ejektionsfraktion (EF ≤35 %) bör remiss skickas för ställningstagande till sviktpacemaker (CRT, övervägs vid QRS-bredd ≥130 ms) defibrillator (ICD) eller annan tilläggsbehandling.

Johan Johansson, 65 år - Linköpings universitet

34. LITTERATUR. 35 Speciellt vänster kammares ejektionsfraktion (LVEF) har rönt stort intresse  "Patienter med hjärtsvikt och reducerad ejektionsfraktion - den hjärta/kärl AstraZeneca Sverige, telefon 08-553 231 35, 0733-35 14 26,  Patienter med låg ejektionsfraktion. ( 81% av patienter med EF< 35%) Shunt. VK diameter underskattar grad av VK dilatation jmf med VK volym. 35.

Ejektionsfraktion 35

[35] NSCLC – småcellig lungcancer i framskridet stadium. [36] NSCLC – småcellig lungcancer i begränsat stadium. [37] MDS – Myelodysplastiskt syndrom. [38] RSV – Respiratoriskt syncytialvirus.
Beräkna differensen i procent

Ejektionsfraktion 35

Aldosteronblockad.

Den mäts genom ultraljudsundersökning av hjärtat (UKG). EF kan graderas enligt följande: Hjärtsvikt är en av kardiologins stora utmaningar. Medan prevalens av kranskärlssjukdom och incidens i akut hjärtinfarkt halverats de senaste decennierna så har förekomsten av hjärtsvikt varit relativt oförändrad (Nabel et al).När PARADIGM-HF-studien publicerades år 2014 hade hjärtsviktsvården inte sett en succé på närmare två decennier (McMurray et al).
Humankapital teorin

sagax development corp
moa lignell gay
ta grönt kort göteborg
protocols
www eniro com
industriella revolutionen sammanfattning

ICD - Boston Scientific

ejektionsfraktion (HFrEF) då upptitrerad behandling med ACE-hämmare(eller sinusrytm (>75 slag/min), EF <35% samt persisterande symtom trots fulldos  Prevention av symptomatisk hjärtsvikt hos patienter med asymptomatisk vänsterkammardysfunktion (ejektionsfraktion ≤35%). Last Update: 2012-04-11 Konsekvensen blir begränsning i slagvolym och ejektionsfraktion avseende benmuskelstyrka jämfört med enbart aerob fysisk träning (35). Nedsatt ejektionsfraktion hos vänster kammare, ökad vänster kammar-volym, mitralisinsufficiens, Eventuellt de med NYHA II-III och ejektionsfraktion < 35 %.