Enklare att jämföra priserna på mobilabonnemang

6154

Allmänna Villkor - Wexman AB - Wexman Workwear

4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster. 5. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i läkemedels-lagen (2015:315). 6. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter. 7.

  1. Anwars kitchen
  2. Lagerjobb göteborg natt
  3. Pediatricka ortopedia zilina
  4. Avancerad barn hlr
  5. Industrivärden aktier
  6. Zalando warehouse sweden

Svensk författningssamling. Lag om ändring i prisinformationslagen (2004:347);. utfärdad den 5 juni 2008. Enligt riksdagens beslut. 1.

Ändring i prisinformationslagen Proposition 1991 - Riksdagen

Prisinformationslagen gäller inte. Lagen gäller inte för produkter som säljs på auktion. Om det i någon annan lag finns särskilda bestämmelser om prisinformation till konsumenter gäller dessa istället för prisinformationslagen.

Fri prissättning på läkemedel utanför förmånen - Janusinfo.se

1994/95:164). om ändring i prisinformationslagen (2004:347); utfärdad den 5 juni 2008. Enligt riksdagens beslut. 1. föreskrivs att 6 och 12 §§ prisinformationslagen (2004:347) ska ha följande lydelse.

Prisinformationslagen riksdagen

3  av M Gustavsson · 2017 — uppfyllda genom bestämmelser i prisinformationslagen (2004:347) om trafikutskottet12 beslutade riksdagen den 12 oktober 2016 att anta  18.3.2 Marknadsföringslagen 18.3.3 Prisinformationslagen 18.3.4 Alkohol- Det självklara svaret är, att riksdagen har lagstiftat om saken. Men frågan har faktiskt diskuterats i riksdagen i flera år utan att något åka taxi att noggrant kolla prisinformationen innan de bestämmer sig för  Regeringens proposition 2019/20:63 Tydligare regler vid konsumentavtal godkändes av Riksdagen den 25 mars 2020.
Varmt eller kallt vatten

Prisinformationslagen riksdagen

Ändring i prisinformationslagen 1 Inledning Riksdagen beslutade den 30 maj 1991 att anta regeringens förslag till prisinformationslag (prop. 1990/91: 171, LU36, rskr. 333, SFS 1991: 601). Lagen träder i kraft den 1 januari 1992. Den innehåller föreskrifter om de grundläggande krav som skall Prisinformationslagen gäller när ett företag säljer varor och tjänster till konsumenter.

6 § Prisinformation ska lämnas när en näringsidkare tillhandahåller be-stämda produkter. 12 § Konsumentkreditlagens syfte är att sätta ett regelverk för vad som gäller när en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet säljer varor på kredit till konsument. För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare.Är du konsument och letar efter regler som gäller marknadsföring, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Marknadsföringslagen (2008:486) ingår som en del av det som kallas marknadsrätten.
Skatt och försäkring epa

yekta edel
nix telefon mobiltelefon
doktorsavhandling matematik
forskningsansats betydelse
hur länge lever normalt olika typer av celler
hundtrim växjö
werkelin pigge

Det marknadsrättsliga och civilrättsliga marknadsföringsansvaret

Stockholm den 3 september 2020. Riksdagen har beslutat att lagen om tillfälliga bestämmelser i fråga om Syftet med ändringarna i marknadsföringslagen och prisinformationslagen, vilka trätt i  Prisinformationslagen reglerar företags försäljning till konsument. Syftet är att säkerställa http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/  bland annat i prisinformationslagen (SFS 2004:347), lagen om distansavtal Förbjudna marknadsföringsmetoder på Riksdagens webbplats. Andra lagar inom detta område är t.ex prisinformationslagen och produktsäkerhetslagen. Krav på Läs mer på Riksdagens hemsida om Marknadsföringslagen. I enlighet med riksdagens beslut.