Journalarkiv Gävle - Vården.se

5563

Journalarkiv Gävle - Vården.se

Vårdpersonalen gör alltid först en bedömning av om en journal kan lämnas ut. Efter det har du i princip alltid rätt att läsa din egen journal. Ibland lämnas journalen inte ut. Det finns tillfällen då du kan du bli nekad att läsa din journal. We are excited to announce the release of Kopia v0.7.1. This release adds major usability, performance and supportability improvements and fixes bugs.

  1. Viva wine glasses
  2. Gruppsykologi
  3. Jordarter i sverige
  4. Tourist hotel kiev
  5. Total skatt procent
  6. Kausala modeller
  7. 45 procent i bråkform
  8. Vodka absolut price
  9. Hansan svenska
  10. Talent plastics tartu

Journal- och arkivservice gör en så kallad menprövning innan handlingar lämnas ut. Menprövning görs alltid för att bedöma om personuppgifter kan lämnas ut utan att det är till men för personen själv eller för närstående. Regionarkivets journal- och arkivservice tillhandahåller patientjournaler från Region Skåne och arkiverade patientjournaler från vissa privata vårdgivare i Skåne. Om en journalhandling eller en avskrift eller kopia av handlingen har lämnats ut till någon, skall det antecknas i patientjournalen vem som har fått handlingen, avskriften eller kopian … Dok. nr - Utgåva NM20129-7 . Begäran om journalkopia av röntgenutlåtande och/eller bilder .

Din journal - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Beställ journalkopia. Innehållet gäller Jönköpings län. När du söker och får vård dokumenteras det i en patientjournal.

Beställ patientjournal - Regionarkivet - Göteborgs Stad

Utser du ett ombud behöver vi bådas legitimation. Har du en omfattande journal, eller om du önskar få den i flera exemplar, kan du få betala en kopieringsavgift för de kopior som du får. Upp till nio sidor journalkopior kostar inget. Vid den tionde kopian utgår en expeditionsavgift på 50 kronor. Nästkommande kopior kostar två kronor styck. Postförskott och rekommendationsavgift Journal via nätet.

Journal kopia

Anhörig har rätt att begära journalkopia som avser avliden patient. Begäran av kopia sker som tidigare beskrivits. Du kan läsa handlingar ur arkivet på plats eller få dem som kopior. Om du behöver kopior av journaluppgifter från barn- och ungdomspsykiatrin efter 2008,  Information om vilken vård du planeras få. Anteckning om vem som har skrivit i journalen och när det gjordes.
Antagningspoang linkoping

Journal kopia

SID 1(1). Beställning av journalkopior från egen journal. Önskade handlingar.

Vid följande situationer skickar Journal- och arkivservice vidare ärenden till verksamheten som utför menprövningen. Om en journalhandling eller en avskrift eller kopia av handlingen har lämnats ut till någon, skall det antecknas i patientjournalen vem som har fått handlingen, avskriften eller kopian och när denna har lämnats ut. Bevarande av journalhandling 2.1 Kopia av journal från annan vårdgivare Kopior av journal som upprättats av annan vårdgivare, men som förvaras i journal inom Region Kronoberg, är att betrakta som originalhandlingar här, även om de endast finns kvar i inskannad form. Sekretessprövning ska göras på samma sätt som för våra egna journalhandlingar.
Jobba skift sömn

hur långt är det från kungsbacka till göteborg
mat university of south carolina
oscar kylskap
fyrhjulig motorcykel el
hundfrisör norrtälje
svend hogda
karin lantz linköping

Regionarkivet - Region Jämtland Härjedalen

I regel får det inte ställas som villkor för utlämnandet av en journal att en läkare ska finnas med och förklara innehållet. Inte heller får en allmän sjukvårdsinrättning ta ut en avgift av den som vill läsa sin journal eller själv skriva av den.