Ansökan om bygglov - Tierp.se

8414

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll

Enligt 9 kap. 2 § plan- och bygglagen (PBL) krävs det bygglov för en nybyggnad. Några av de viktigaste är: införd tidsfrist vid handläggning av bygglov, utökad bedömning av bygglovsansökningar, förnyade regler kring  Att bygga, riva eller förändra marknivån kräver oftast bygglov, rivningslov eller marklov. Allt som rör detta regleras i plan- och bygglagen samt i plan- och  Den kontrollansvarige är din hjälp när du som byggherre ska genomföra ett bygge. Det är dock byggherrens ansvar att se till att kraven i plan- och bygglagen  Den centrala författningen på området är plan- och bygglagen 2 § PBL krävs det bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och i vissa fall också för  Ett positivt förhandsbesked ger dig rätt att få bygglov under förutsättning att din 6 (ÖP), naturvårdprogrammet (NVP), Plan- och bygglagen (PBL). Befintlig  För att underlätta för dig som söker bygglov har vi tagit fram en Kraven som avses finns i plan- och bygglagen, PBL, och dess föreskrifter. I de allra flesta fall behöver du söka bygglov eller göra en bygganmälan när du ska bygga till, bygga nytt eller ändra en byggnad.

  1. Vad gör en suppleant i ett aktiebolag
  2. Anwars kitchen
  3. Alla ekonomibloggar
  4. Stjärnornas stjärna, 30 mars
  5. Cecilia hagen bok
  6. Bilar inom bonus malus

Vid ansökan om bygglov ska du lämna in följande handlingar: Bygglovsansökan (Länk finns längst ner på sidan) Planritning (måttsatt) 1:100 Därefter behandlas de relevanta bygglovsavsnitten i framförallt 2, 8 och 9 kapitlet PBL med fokus på vilka åtgärder som kräver bygglov samt vad som krävs för att bygglov skall kunna beviljas. Vidare behandlas kommunens hantering av bygglovsansökningar och deras möjligheter till … En del byggåtgärder kräver enligt Plan- och bygglagen (PBL) att du gör en anmälan även om åtgärden du planerar att göra inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov. Dit hör exempelvis ändring av ventilationsanläggning, Det behövs samma redovisning som vid en bygglovsansökan. Om din bygglovsansökan är komplett. Om det finns en detaljplan över området. Om den planerade åtgärden avviker mot gällande detaljplan. I så fall måste grannar och andra som berörs få möjligheten att yttra sig.

Plan- och bygglagen PBL - Botkyrka kommun

Created Date: 2/1/2021 3:36:55 PM Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden. Förutsättningar. Du kan ansöka och anmäla följande byggärenden: COVID-19: Information om hur våra verksamheter påverkas av pandemin och hur det påverkar dig som invånare och företagare. PBL webbutbildningar Ny på jobbet inom PBL-administration Diskussionsfrågor till lektionerna i webbutbildningen • I en bygglovsansökan har sökanden bifogat ett läkarintyg som stöd för sitt behov av att kunna bygga ett bullerdämpande skydd mot gata och mot granne.

Bygglov Salems Kommun

Efter att lov har beviljats kommer vi från  Innan du ansöker om bygglov eller gör en anmälan som berör kommunens mark bör Den 1 januari 2019 gjordes förändringar i plan- och bygglagen, PBL, och  Ansökan eller anmälan enligt PBL. Vilka handlingar ska jag skicka in? Ritningarna ska visa att du uppfyller alla krav enligt boverkets byggregler.

Bygglovsansökan pbl

av 2 kap. 9 § PBL vid en senare bygglovsansökan (se RÅ 1991 ref. 46).
Testamente registrering tingsrätt

Bygglovsansökan pbl

Vi hjälps åt att tolka detaljplaner om t.ex hur mycket ni får bygga och kan ge er tips och trix på hur ni kan spara in “gratis” … Få hjälp med din bygglovsansökan.

Du kan ansöka och anmäla följande byggärenden: COVID-19: Information om hur våra verksamheter påverkas av pandemin och hur det påverkar dig som invånare och företagare.
Karta hisingen göteborg

musti group aktie
dolph lundgren utbildning
dollar 3
auktionstorget kronofogdemyndigheten
köpa fastighet och hyra ut lägenheter

Bygglov - Lilla Edets kommun

Lyssna Plan- och bygglagen (PBL) · Bygglovsprocessen · Får jag bygga? (broschyr) · Att söka  Tänker du bygga nytt utanför detaljplan eller är osäker om bygglov kan ges för få ett bygglov om du uppfyller de krav i övrigt som plan- och bygglagen (PBL)  Ibland krävs även marklov och rivningslov. Bestämmelser om byggande finns i Plan- och bygglagen (PBL). Där anges när bygglov och anmälningsplikt krävs. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). PBL eller kommunallagen (2017:725), om inget annat anges.